PELTOTUHKA

Kotimainen peltotuhka on kustannustehokas maanparannusaine. Peltotuhkaa käytetään sellaisenaan lannoitukseen ja kalkitukseen yhdellä levityskerralla.
Peltotuhka sisältää kalsiumia, fosforia, kaliumia ja erilaisia hivenaineita. Peltotuhkalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä maataloudessa. Kustannussäästöt voivat olla jopa 30-40 %.

Peltotuhkaa voidaan hyödyntää maa- ja puutarhataloudessa, viherrakentamisessa, metsätaloudessa ja maisemoinnissa.
Peltotuhka on Hämeen Kuljetus Oy:n toimittama, UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan tuottama ja Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymä maanparannusaine.

» Lähetä palautetta

EDUT JA HYÖDYT
Peltotuhka on ostohinnaltaan edullisempaa kuin kalkki. Sen neutralointikyky on 2/3 kalkkikivijauheen neutralointikyvystä. Sitä suositellaan levitettäväksi 7,5 – 10 tn hehtaarille.

Peltotuhka sisältää ravinneaineita, joilla saavutetaan lannoitushyötyjä. Se sisältää mm. fosforia 2 – 6 kg/tonni. Tuoteseloste. Käyttämällä peltotuhkaa säästytään fosforin ja muiden aineiden vuosittaiselta lisäykseltä. Tämä tuo säästöjä pidempänä lannoituskiertona noin 15 €/v/ha. Peltotuhkasta ei puutu kuin typpi.

Kalkitus- ja lannoitustarve tulee määrittää viljavuusanalyysin perusteella.

 


KUSTANNUSHYÖDYT

- PH-vaikutuksesta:
Peltotuhkan verottomat kustannukset, jos kuljetusmatka noin 20 km, ovat toimitettuna 3,00 €/tn eli 22,50 €/ha ja levitettynä 10,00 €/tn eli 75,00 €/ha. Vastaavasti kalkki maksaa 35 €/tn eli 180 €/ha ja levitettynä 41 €/tn eli 205 €/ha.

- Lannoitusvaikutuksesta:
Peltotuhkan lannoituskustannus on noin 47 €/ha sisältäen noin 300 kg/ha salpietaria.
Kalkki ei sisällä lannoitevaikutusta, joten sitä käytettäessä on lisättävä esim. Pelto 1:stä, mikä sisältää mm. fosforia, typpeä ja kaliumia, joka maksaa noin 90 €/ha

- Kokonaisvaikutus:
Peltotuhkan kokonaiskalkitus- ja lannoitusvaikutus maksaa noin 170 €/ha. Kalkin vastaava kokonaiskalkitus- ja lannoitusvaikutus maksaa noin 295 €/ha.

Esimerkinomaisesti on laskettu kustannukset 20 ja 90 km:n päähän UPM:n Kaipolan tehtailta. Tuhkan ja kalkin vertailu kahdessa eri kohteessa.

Esimerkkilaskelmien mukaan hyötyjä saavutetaan PH-vaikutuksen lisäksi merkittävästi lannoituksessa. Lisäksi on huomattava lannoituskierron pidentymisen tuomat hyödyt ja kustannussäästöt noin 15 €/v/ha.

Tilakohtaisessa kustannustarkastelussa pitää ottaa huomioon eri vaihtoehtojen raaka-aine- ja levityskustannukset, niiden sisältöerot sekä kuljetustäisyydet.


TILAUS:

Oheisesta linkistä löydät peltotuhkan toimitushinnaston. Peltotuhkan rahtihinnasto.

Tilaukset ja lisätiedot toimitusaikatauluista ja hinnoista saat Hämeen Kuljetus Oy:n puhelinnumerosta 020 1616 201 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajojarjestely@hameenkuljetus.fi

TOIMITUKSET:
Minimitoimituserä tuodaan alle 60 km:n etäisyydelle nuppikuormina (noin 17 tn) tai yhdistelmäkuormina (noin 30..35 tn) ja yli 60 km:n etäisyyksille yhdistelmäkuormina. Kuorman paino riippuu tuotteen kosteudesta. Kuljetuksissa noudatetaan Logterms 2008 kuljetusehtoja.

Yli 30 kilometrin etäisyydelle minimitoimituserä on noin 100 tn. Yli 60 kilometrin etäisyydelle minimitoimituserä on noin 200 tn. Tällöin levityskaluston siirroista veloitetaan 1,50 €/jkm. Minimitoimituserä täyttyy, jos levitysmäärä täyttyy naapuritilojen kanssa (noin 10 km säteellä)

Yhteystiedot:


HÄMEEN KULJETUS OY • Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere

Puh. 0201 616 201

KÄYTTÖKOKEMUKSET

Kaipolan peltotuhkaa on käytetty Jämsänjokilaaksossa jo useita vuosia. Juokslahdessa asuva Vesa Välimaa on käyttänyt peltotuhkaa jo yli 10 vuotta.

"Peltotuhkankäyttö on tuonut merkittäviä kustannussäästöjä ja parantanut tilani tuottavuutta. Olemme pystyneet vähentämään muiden lannoitevalmisteiden käyttöä. Muista ravinneaineista vain typpeä olemme joutuneet lisäämään erikseen. Sadon määrä on lisääntynyt silminnähden.

Kokemukseni mukaan paras kalkitusvaikutus saadaan levitettäessä noin 7,5 - 10 tn hehtaarille riippuen kalkituskierrosta. Lannoitustarpeet olen määrittänyt viljavuusanalyysien perusteella.

Olen käyttänyt levityksessä itse kehittämääni lautaslevittimin varustettua kalkinlevitysvaunua. Olen myös urakoinut levitystä Jämsänjokilaaksossa. Tuhka on toimitettu ennakkokostutettuna kasalle pellon reunaan, josta se on kuormattu levitysvaunuun. Peltotuhkan levittämiseen on aikaa jopa kolme viikkoa toimituksesta. Kostuessaan tuhka rakeistuu ja kovettuu, jolloin sen pölyämishaitta pienenee. Pidempi varastointiaika saattaa kovettaa tuhkan liian kokkareiseksi, jolloin sen levitys vaikeutuu. Levitystä olen tehnyt läpi vuoden. Ainoastaan kesän kasvukausi sekä syksyn ja kevään kelirikkoaika on jäänyt väliin.

Paperinjalostusteollisuudessa syntyvää tuhkaa ei ole osattu käyttää maanparannusaineena riittävästi, vaikka tuhkaa, kaskeamista ja kulottamista on käytetty maanparannuksessa kautta vuosisatojen.

Annan mielelläni lisätietoja käyttökokemuksistani ja levityspalvelustani, puh: 0400 733 112”